Delírium / Lauren Oliver , Katarína Slivková prel. - CooBoo, Praha, 2012.
ISBN 8-80-7447-197-1
literatúra americká - romány dievčenské - sci-fi
2. Pandemónium 3. Rekviem
vožná K105125 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ