Ešte stručnejšia história času / Stephen Hawking , Leonard Mlodinow , Pavol Guštafík prel. - Slovart, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-556-1321-5
524 - vesmír - teórie vedecké - relativita - časopriestor - diery čierne - teória kvantová - cestovanie v čase - Einstein, Albert - Galilei, Galileo - Newton, Isaac
vypožičaná K105138 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ