Vládca vlkov : Černokňažník / Juraj Červenák - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2009.
Edícia Margo
ISBN 8-80-89341-13-9
literatúra slovenská - romány historické - mytológia slovanská - romány fantasticko-historické
2. Radhostov meč 3. Krvavý oheň
vypožičaná K105141 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ