Rozchod / Katie Kitamura , Anna Ostrihoňová prel. - Inaque, Bratislava, 2018.
Edícia Pandora
ISBN 8-80-89737-75-8
literatúra americká - romány ženské - romány psychologické - romány napínavé
vožná K105146 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ