Krvavý oheň : Černokňažník / Juraj Červenák - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2010.
Edícia Margo
ISBN 8-80-89341-18-4
literatúra slovenská - romány historické - romány fantasticko-historické - mytológia slovanská
1. Vládca vlkov 2. Radhostov meč
vypožičaná K105152 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ