Dračia cárovná : Bohatier / Juraj Červenák - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2017.
Edícia Margo
ISBN 8-80-8201-000-1
literatúra slovenská - romány historické - romány fantasticko-historické - 10. storočie - výpravy vojnové - knieža Svjatoslav - mytológia slovanská
1. Oceľové žezlo, 3.Horiaca ríša 4.Biela veža
vypožičaná K105153 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ