Cudzinec v dome / Shari Lapenová , Vladislav Gális prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8142-770-1
literatúra kanadská - romány napínavé - strata pamäti
vožná K105156 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ