Existencia : Filozofické, prírodovedecké, psychologické a parapsychologické súvislosti / Marián Lichner - Cad press, Bratislava, 2005.
ISBN 80-88969-24-7
159.961 - psychológia - parapsychológia - filozofia - existencia - vedomie - Boh - život - vznik života - dobro - zlo - sily - minulosť - prítomnosť - budúcnosť - smrť - poznanie
voľná K96345 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ