Africká misia : Nebezpečné hry tajných služieb / Robert Karjel , Katarína Uhríková prel. - Plus, Praha, 2018.
ISBN 8-80-259-0784-9
literatúra švédska - trilery - romány špionážne - služby tajné - príbehy skutočné - misie vojenské
vypožičaná K105175 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ