Gregor a Modrý Mesiac / Lucy Hawking , Stephen Hawking , Dagmar Šajtyová prel., Garry Parsons ilustr. - Slovart, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-556-3045-8
literatúra americká - knihy pre deti - príbehy dobrodružné - príbehy bádateľské - vesmír - fakty o vesmíre - Mars
voľná K105189 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ