Potkan / František Kozmon - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-4984-4
literatúra slovenská - romány kriminálne - Bratislava - väznice slovenské - Leopoldovská väznica
2. Rosnička
vypožičaná K105196 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ