Ako som vozil Nórov / Ondrej Sokol - Eruditio, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-972922-0-1
literatúra slovenská - romány humoristické - príbehy skutočné
vožná K105198 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ