Medzi dvoma svetmi / Miloš Ruppeldt - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-4706-2
literatúra slovenská - romány autobiografické - diplomati - India - komunisti - diplomacia - ságy rodinné - Ruppeldt, Miloš - Československo - romány politické
vožná K105210 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ