Krátky pád : Politický triler plný intríg a napätia / Matthew Fitzsimmons , Matúš Kyčina prel. - Ikar, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-551-5233-2
literatúra americká - romány politické - trilery - trilery politické - intrigy - únosy
vožná K105214 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ