Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka / Arnd Pollmann , Georg Lohmann , kol prel. - Kalligram, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8101-960-9
342 - práva ľudské - dejiny - sloboda - práva politické - práva hospodárske - práva sociálne - práva kultúrne - kulturalizmus - univerzalizmus - relativizmus - konflikty
voľná K105246 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ