Neznámy slovenský príbeh : Eseje o slovenskej prítomnosti / Marián Tkáč - Matica slovenská, Martin, 2018.
ISBN 8-80-8128-202-7
32 - eseje - Slovensko - peniaze - dejiny - politika slovenská - dejiny slovenské
vožná K105247 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ