Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Krehký posun z oblasi rizika do rastovej trajektórie / Saleh Mothana Obadi - Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-7144-279-0
33 - ekonomika - ekonomika svetová - vývoj ekonomický - perspektívy - - integrácia ekonomická - rast ekonomický - trh práce - financie verejné - USA - Japonsko - Čína - Rusko - India - stabilita finančná - trh finančný - ekonomika globálna - riziko finančné - vzťahy ekonomické - kríza migračná - kríza utečenecká - geopolitika - banky - brexit - spoločnosť informačná
voľná K105262 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ