Vlak na slobodu : Cesta židovského chlapca z nacistickej Európy a jeho život aktivistu / Ivan A. Backer , Michal Zidor prel. - Motýľ, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8164-150-3
literatúra americká - príbehy skutočné - Židia - romány biografické - nacisti - tábory koncentračné - aktivisti
voľná K105274 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ