Ži ako kráž, alebo lamentuj a preklínaj / Peter Dubaj - Dubaj Peter, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-972735-0-7
17 - literatúra motivačná - myslenie pozitívne - komunikácia - motivácia - podnikanie - úspech - bohatstvo
vožná K105278 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ