Katharinin kód / Jorn Lier Horst , Zuzana Demjánová prel. - Premedia, Bratislava, 2018.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-562-2
literatúra nórska - romány kriminálne
2. Zadná izba
vožná K105282 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ