Kováčov učeň : Dedičstvo Ballantynovcov / Laura Frantz , Lucia Mosorjaková prel. - Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2017.
ISBN 8-80-89822-12-6
literatúra americká - ságy rodinné - romány ženské - romány historické
.
vypožičaná K105285 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ