100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život... a ako s tým prestať! / Dušan Kadlec - Motivation-Man, , 2017.
ISBN 8-80-972776-8-0
17 - literatúra motivačná - myslenie pozitívne - kvalita života - sebadôvera - energia pozitívna
voľná K105286 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ