Krásna dedička / Mary Baloghová , Tamara Chovanová prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-220-2049-7
literatúra americká - romány historické - romány ženské
vožná K105289 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ