Rekviem / Lauren Oliver , Martin Polakovič prel. - CooBoo, Praha, 2013.
ISBN 8-80-7447-290-9
literatúra americká - romány dievčenské - sci-fi
1.Delírium 2.Pandemónium
vožná K105309 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ