Na druhom brehu / Laura Frantz , Eva Bubnášová prel. - Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2018.
ISBN 8-80-89822-22-5
literatúra americká - ságy rodinné - romány ženské - romány historické
.
vypožičaná K105317 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ