Lúpež z helikoptéry / Jonas Bonnier , Zuzana Inczingerová prel. - Plus, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-566-0478-6
literatúra švédska - trilery - romány kriminálne - príbehy skutočné
vožná K105355 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ