Fakty a rekordy / Fakt zahl. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2004.
ISBN 80-7360-026-9
literatúra - rekordy - knihy náučné - film - hry olympijské - železnice - 796
vožná K105363 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ