Jednoducho na mňa zabudli / Jiří Holub , Marta Hlušíková prel. - Perfekt, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8046-860-6
literatúra česká - romány povojnové - romány spoločenské - Sudety
vypožičaná K105388 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ