Slovenské osudy-slovenský osud / Jozef Markuš - Post Scriptum, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-89567-70-6
943.76 - dejiny - dejiny slovenské - Matica slovenská
vypožičaná K105390 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ