Manaraga / Vladimír Sorokin , Ján Štrasser prel. - Artforum, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8150-179-1
literatúra ruská - romány spoločenské - kritika - kritika spoločnosti - sci-fi
vožná K105401 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ