Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald , Milan Žitný prel. - OZ BRAK, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-89921-08-9
literatúra nemecká - vysťahovalectvo - exil - Židia - romány spoločenské - romány historické - memoáre
voľná K105406 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ