Každý si nesie svoj kríž / Tatiana Macková - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2016.
Edícia Kvety vášne
ISBN 8-80-89718-79-5
literatúra slovenská - romány historické - panovníci slovanskí - Pribina(9.stor.) - kniežatstvo Nitrianske
voľná K105413 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ