Prehra / Mark Verin - Tatran, Bratislava, 2017.
Edícia Slovenská tvorba
ISBN 8-80-222-0907-6
literatúra slovenská - romány detektívne - romány špionážne - Sovietsky zväz - služby tajné
2. Rozpad
voľná K105414 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ