Od Atlantického oceánu po Egejské more / Svetozár Krno - Karpaty-Infopress, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-971256-5-3
91 - cestopisy - Pyreneje - Katalánsko - Korzika - Apeniny - Taliansko - Grécko - Karpaty
vožná K105416 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ