Zo slnečného Balkánu do srdca Európy / Svetozár Krno - Karpaty-Infopress, Bratislava, 2017.
Edícia Hory - diažavy
ISBN 8-80-971156-4-6
91 - cestopisy - Bulharsko - Jadran - Jadranské pobrežie - Chorvátsko - Maďarsko
vožná K105418 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ