Objavné cesty staroveku / Michal Habaj - Perfekt, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8046-828-6
cestopisy - cesty - cesty objavné - starovek - Grécko - Perzia - Alexander Vežký/356-323p.n.l/ Macedónsky - Babylon - Škandinávia - Ptolemaiovci - Seleukovci - Hadrián - Arábia - India - Čína - objavy - objavy zámorské
vožná K105426 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ