Kolymské denníky / Jacek Hugo-Bader , Patrik Oriešek prel. - Absynt, ’ilina, 2017.
ISBN 8-80-89845-84-2
literatúra požská - romány spoločenské
vožná K105447 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ