Vrah z mesta marhúž. Reportáže z Turecka / Witold Szablowski , Juraj Koudela prel. - Absynt, ’ilina, 2017.
ISBN 8-80-89845-96-5
literatúra požská - romány spoločenské
vožná K105451 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ