Medveďovce / Fredrik Backman , Mária Bratová prel. - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6127-3
literatúra švédska - romány spoločenské - prostredie hokejové
vožná K105478 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ