Športové smiechoty / Ľudo Zelienka , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr. - Šport, Bratislava, 1988.
literatúra slovenská - príbehy humoristické - šport
voľná K96388 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ