Prebijem sa! : Štefánik. Muž železnej vôle / Jozef Banáš - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6500-4
929 - životopisy - biografie - Štefánik, Milan Rastislav (1880-1919) - romány životopisné - letci
voľná K105495 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ