Dni opustenia / Elena Ferrante , Peter Bilý prel. - Inaque, Bratislava, 2018.
Edícia Pandora
ISBN 8-80-8207-009-8
literatúra talianska - romány spoločenské
vožná K105500 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ