Dni opustenia / Elena Ferrante , Peter Bilý prel. - Inaque, Bratislava, 2018.
Edícia Pandora
ISBN 8-80-8207-009-8
literatúra talianska - romány spoločenské
vypožičaná K105500 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ