Izabela a jej lásky / Eva Ava Šranková - Maxim, Ko¨ice, 2018.
ISBN 8-80-89967-10-0
literatúra slovenská - romány ženské - romány historické
vypožičaná K105501 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ