Zachráňte Amelie / Cathy Gohlkeová , Monika Urbanová prel. - Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2018.
ISBN 8-80-89822-23-2
literatúra americká - romány vojnové - vojna svetová II. 1939-1945 - Židia - holokaust - príbehy skutočné
vypožičaná K105508 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ