Krvavé dozvuky války : Konec druhé světové války na českém území / Václav Vlk st. - Grada Publishing, Praha, 2015.
ISBN 8-80-247-5593-9
943.7 - dejiny - dejiny Československa - dejiny české - vojna svetová II. 1939-1945 - Mníchovská dohoda - Protektorát Čechy a Morava
vožná K105519 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ