Sovětští generálové v zajetí : 1941-1945 / M. J. Karasyk , J. M. Karasyk , Olga Xaverová prel. - Magnet Press Slovakia, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-89169-29-0
940.53 - dejiny - vojna svetová II. 1939-1945 - generáli - generáli sovietski - tábory koncentračné - zajatci vojnoví - armáda Červená
vožná K105520 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ