Thriller / James Patterson zost., Petr Kovács prel. - BB art, Praha, 2007.
ISBN 8-80-7381-216-4
literatúra americká - trilery - poviedky napínavé - antológia
vypožičaná K105535 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ