Řím a Vatikán / Ří zahl. - Plurigraf, Praha, 2008.
ISBN 8-88-7551-288-0
908 - sprievodca turistický - Rím - Vatikán - Taliansko - pamiatky - umenie - kultúra - tradície - kuchyňa talianska
mapa
vožná K105536 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ