A Jimmy šel za duhou / Johannes Mario Simmel , Ivana Parkmanová prel. - Galaxie, Praha, 1991.
Edícia Planeta
ISBN 80-85204-09-6
literatúra švajčiarska - romány spoločenské
vožná K105541 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ