Divergencia / Veronica Roth , Elena Guričanová prel. - Slovart, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-556-0300-1
literatúra americká - trilery - sci-fi - romány mysteriózne
2.Rezistencia 3.Experiment 4. Štyri
vypožičaná K105542 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ